Verslag


Start
Modules HAVO
Modules VWO
Planning
Opdrachten
Toolbox
Presentatie
PTA's
FAQ's
Examen HAVO
Examen VWO
Contact

Verslag (ongeveer 8 x A4)  

Een verslag maak je naar aanleiding van een onderzoek dat je verricht hebt, waarbij je het totaal aan gestelde vragen uitgebreid onderzoekt en zo goed mogelijk beantwoord.

Het is belangrijk dat een verslag er keurig verzorgd uitziet en compleet is, dus dat alle verplichte, hieronder genoemde, onderdelen verwerkt zijn.

 

       Titelblad

Bedenk een pakkende titel die in 1 zin uitlegt waar je verslag over gaat en die uitnodigt tot lezen.

Vermeld onderaan het blad de datum en de namen van de makers en het vak waarvoor je dit verslag maakt.

 

       Inhoudsopgave

De bladzijden moeten genummerd worden. Je maakt een indeling en verwijst naar de betreffende bladzijden.

 

       Inleiding

      Hierin leg je uit wat het onderwerp is en waarom je het gekozen hebt, daarna volgt een samenvatting van wat je onderzocht hebt en wat je belangrijkste conclusies zijn.

 

       Onderzoek

Je zoekt antwoorden op je (onderzoeks)vragen en werkt die zorgvuldig uit. In dit onderdeel is ruimte voor een praktisch onderzoekje zoals bv. Een enquete. Maak waar mogelijk tabellen en verduidelijk met illustraties.

 

       Conclusie en discussie

Uit je onderzoek komen belangrijke punten naar voren, wat is de oorzaak van iets en wat is daarvan het gevolg. Hieruit trek je conclusies. In het stukje discussie probeer je verklaringen te bedenken voor je conclusies door er kritisch naar te kijken.

 

       Bronnenlijst

Bij bronnen noteer je bij:

-          Cd-rom: titel en uitgever, eventueel titel artikel. Bijvoorbeeld: Het digitale archief II, Natuur en Techniek, Uitgeverij Segment.

 

Niet tot het verslag behoren: bronvermelding, SLU-verantwoording en persoonlijke evaluatie.  Dit lever je in op een apart vel papier.

 


Start | Modules HAVO | Modules VWO | Planning | Opdrachten | Toolbox | Presentatie | PTA's | FAQ's | Examen HAVO | Examen VWO | Contact

 

Deze website wordt bijgehouden door docenten NLT. U kunt contact met ons opnemen via: bn@altena-college.nl

Minimale resolutie: 1024 x 768